Vetranie a odsávanie kuchýň v reštauráciách a fastfoodoch

Pri posedení v reštaurácii sa chcú hostia cítiť komfortne a chcú si vychutnávať jedlo a spoločnosť v príjemnom prostredí. Posedenie môže narušiť a znepríjemniť unikanie kuchynských pachov do priestoru reštaurácie alebo fastfoodu. Riešením je vetranie a odsávanie.

Škodliviny v kuchyniach

V kuchyniach je hlavnou škodlivinou teplo vznikajúce varením, smažením, fritovaním a inou tepelnou úpravou jedla. Kuchyňa je vystavená pare z varenia, masnote a špine. Všetko sa usádza na kuchynských spotrebičoch a povrchoch miestnosti. Nahromadené výpary olejov a tukov ohrozujú bezpečnosť chodu kuchyne a môžu byť príčinou kuchynských požiarov.

Kuchynská vzduchotechnika

Systém vzduchotechniky odsávania a vetrania kuchýň sa navrhuje podľa optimálneho a komplexného riešenia v zariadení. V prvom rade musí vzduchotechnika udržiavať vhodnú kvalitu vzduchu, musí poskytovať dokonalé vetranie alebo odsávanie, spätne získavať teplo a popri tom šetriť energiu.

Vetranie v kuchyni

Riešenie spôsobu zaistenia vetrania v kuchyni závisí od veľkosti kuchyne a usporiadania spotrebičov. Najvhodnejší návrh vzduchotechniky sa robí podľa priestorového usporiadania kuchyne s cieľom plne zachovať využitie miestnosti. Moderná vzduchotechnika ponúka možnosť výberu lokálneho alebo celoplošného vetrania.

Lokálne vetranie

Lokálny systém vetrania zabezpečuje digestor. Funguje na princípe odsávania odpadového vzduchu priamo nad kuchynskými spotrebičmi. Udržiava sa správna teplota a ideálne prostredie v kuchyni. Digestor spracováva nahromadené olejové výpary pomocou tukových filtrov. Digestory sa odporúčajú pre malé a stredné kuchyne.

Celoplošné vetranie

Odpadový vzduch sa odvádza celoplošne vetracími a klimatizačnými stropmi. Prevedenie môže byť otvorené alebo uzatvorené. Veľkou výhodou sú nízke obstarávacie náklady a dokonalá ochrana stropnej konštrukcie proti pôsobeniu tepla a vlhkosti. Celoplošné vetranie sa využíva vo veľkých kuchyniach a veľkokapacitných prevádzkach so spotrebičmi rozmiestnenými v celom priestore.

Naša ponuka

Ponúkame rôzne varianty vetracích a klimatizačných stropov, kuchynské digestory s rekuperáciou, ventilátory a rôzne iné vetracie zariadenia.

Prispôsobíme sa vašim požiadavkám, zaistíme vám bezporuchovú prevádzku a poradíme vám, ktoré zariadenie klimatizácie je najvhodnejšie a aké sú jeho výhody. Kontaktujte nás.