čASTÉ OTÁZKY

Ešte pred tým, ako sa rozhodnete nás kontaktovať, odporúčame prečítať si najčastejšie otázky.

Zabezpečujete montáž a servis vzduchotechniky?
Áno, zabezpečujeme montáž a servis vzduchotechniky.

Okrem toho vám vieme opraviť staré alebo navrhnúť a dodať nové zariadenie.
Môže sa jednať o ventilátory, zvlhčovače vzduchu, rekuperácie, odvlhčovače, čističe vzduchu, vzduchové clony alebo aj klimatizácie. Navrhneme vám riešenie pre ekologické domy, reštaurácie, kuchyne, kaviarne, výrobné haly alebo sklady, nemocnice a laboratóriá, ako aj klimatizáciu do bytu.

Môžem si klimatizáciu nainštalovať sám?

Nedoporučujeme vám inštaláciu klimatizácie svojpomocne.

Sme certifikovaná firma pre inštaláciu chladiacich a klimatizačných zariadení, pravidelne sa zúčastňujeme školení a certifikačných skúšok, používame špeciálne prístroje a najnovšie montážne technológie.

Spolupracujeme so všetkými dobre známymi výrobcami klimatizačných jednotiek, ako sú napríklad Samsung, LG, Panasonic, Toshiba, Mitsubishi, Daikin, Midea, Sinclair, Inventor, Sencor, Fujitsu, Carrier alebo Hisense.

Iba pri montáži a pravidelnom servise klimatizácie certifikovanou firmou firmou vám platí záruka na dodané zariadenie. Naše certifikáty si môžete overiť TU.

Akú výšku dopravného si účtujete?

Za dopravu si účtujeme iba skutočne prejdené kilometre, súvisiace s montážou klimatizačných jednotiek, vzduchotechniky alebo chladenia.

Neúčtujeme si žiadne poplatky navyše.

Cena za kilometer je u nás iba 50 centov.

Ako môžem získať doživotnú záruku SOLID Corp?

Za kvalitou našej práce si stojíme a preto vám vieme ponúknuť doživotnú záruku na našu prácu. Podmienkou doživotnej záruky našej práce je, že na nami dodané  a montované zariadenia si zákazník v určených pravidelných intervaloch objedná u nás kompletnú kontrolu celého zariadenia, po celú dobu jeho životnosti. Na dodané materiály a zariadenia platí plnohodnotná záruka poskytnutá príslušným výrobcom.

Aká je optimálna teplota v miestnosti?
Optimálna teplota v klimatizáciou chladenej miestnosti by nemala byť o viac ako 6 stupňov Celzia nižšia ako vonkajšia teplota. Tým sa vyhnete prechladnutiu, bolestiam hlavy, opuchu slizníc alebo ochoreniam dýchacích ciest.

Pri klimatizáciou vykurovanej miestnosti by to mala byť teplota doporučená podľa hygienických noriem, pre dosiahnutie tepelnej pohody v priestore. Pre priemerne oblečeného sediaceho človeka, ktorý vykonáva iba duševnú prácu alebo odpočíva, je v zime vhodná teplota priestoru od 18 do 22 stupňov Celzia.

Najlepšou prevenciou predchádzania zdravotných problémov z klimatizácie je zabezpečenie pravidelného servisu, čistenia, údržby a nastavenie optimálnej teploty klimatizácie.

Môže klimatizácia poškodiť zdravie alebo spôsobovať alergie?
Pri správnom používaní a pravidelnom udržiavaní klimatizácie znížite riziko poškodenia zdravia.
V každom priestore sa nachádza veľké množstvo plesní a baktérií, ktoré sa pri vhodných podmienkach ďalej rozmnožujú.

Tieto mikroorganizmy sú potom zdrojom rôznych odórov a nepríjemných zápachov. V klimatizovanom priestore vzduch cirkuluje cez klimatizačné zariadenie, kde sa plesne a baktérie môžu zachytiť a pri vhodnej teplote a vlhkosti ďalej rozmnožovať. Preto je veľmi potrebné zabezpečiť pravidelné čistenie filtrov, dezinfekciu klimatizačnej jednotky, jej kontrolu a údržbu.

Kvalitné a dôkladné čistenie klimatizácie si môžete objednať aj u nás, zabezpečíme vám jeho dezinfekciu, likvidáciu pachu a smradu.

Môžeme vám zabezpečiť aj dezinfekciu ozónom.
Vhodné je taktiež, vybrať si klimatizáciu so špeciálnymi prachovými, antialergickými alebo uhlíkovými filtrami alebo funkciou ionizácie vzduchu.

Je možné získať štátny príspevok na tepelné čerpadlo?
V rámci projektu Zelená domácnostiam, je možné získať podporu na inštaláciu tepelných čerpadiel, ktoré budú slúžiť predovšetkým na vykurovanie.

Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré využíva teplo z vonkajšieho prostredia. Je určené najmä pre nízkoteplotné vykurovacie systémy, ako je napr. podlahové, stenové alebo stropné vykurovanie, v domoch s dobrou tepelnou izoláciou. Vďaka efektívnemu využívaniu obnoviteľnej energie znižujú tepelné čerpadlá prevádzkové náklady domácnosti na vykurovanie a prípravu teplej vody

Inštaláciu zariadení podporenú z národného projektu Zelená domácnostiam môžu zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilých osôb len zhotovitelia, ktorí splnia požadované podmienky, uzatvoria so Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA) zmluvu o preplácaní poukážok a budú uvedení v zozname oprávnených zhotoviteľov.

Čo znamená “inverter?”
Ak používame označenie „inverter“ v súvislosti s klimatizačnými jednotkami, znamená to jednoducho to, že výkon klimatizácie je plynule regulovateľný. Prečo o tom vlastne hovoríme? Pretože v predchádzajúcom období sa vyrábali iba takzvané ON/OFF klimatizácie, ktoré buď išli iba na plný výkon, alebo nešli vôbec.

Takýto spôsob fungovania je všeobecne neefektívny a v našom prípade obzvlášť, nábehy pri zapnutí kompresora znamenali vysokú energetickú náročnosť. Inverterové riadenie výkonu nám umožňuje efektívne využívať výkon kompresora a udržať energetickú spotrebu na veľmi nízkej úrovni.

Zároveň, plynulá regulácia sa jednoznačne odzrkadlí aj z pocitového pohľadu v pobytovej zóne používateľa klimatizácie.

Potrebujem povolenie pri umiestnení klimatizácie na fasádu?
V zásade, legislatívne stavebné povolenie na inštaláciu klimatizácie nepotrebujete. Ale za určitých podmienok, je povolenie na inštaláciu klimatizačných jednotiek nevyhnutné alebo aspoň doporučené. Nevyhnutné je v prípadoch, keď chceme inštalovať klimatizačné jednotky v historických centrách alebo pamiatkových zónach. Ďalšími kritickými oblasťami sú objekty, kde ich vlastníci neumožňujú takéto inštalácie, zvyčajne z architektonických a iných technických dôvodov.

Pri inštalácii na fasádach bytových domov je potrebné sa riadiť pravidlami a podmienkami stanovenými v nájomných alebo spoločenských zmluvách nájomníkov alebo vlastníkov bytov. Na svojej vlastnej nehnuteľnosti si môžete inštalovať klimatizačnú jednotku kdekoľvek, je to už iba na Vašom estetickom a etickom cítení. Musíte však brať ohľad hlavne na svojich susedov, aby ich hlučnosť klimatizačných jednotiek neobťažovala.

Aká je technická životnosť klimatizácie?
Technická životnosť klimatizácie 10 rokov je bežná. Máme však aj inštalácie klimatizačných jednotiek, ktoré už fungujú 15 až 20 rokov. Bežnú technickú životnosť klimatizácie je však možné dosiahnuť iba v prípade, že jej budete venovať potrebnú starostlivosť. Je to podobné ako s Vašim autom.

Každý stroj alebo organizmus sa svojou činnosťou opotrebuje, musí sa preto nejakým spôsobom udržiavať alebo regenerovať. Pri klimatizačných jednotkách sú definované takzvané preventívne prehliadky. Tie sú dôležité aj pre platnosť záručných podmienok udávaných výrobcom. Každý výrobca stanovuje, že záručné podmienky na klimatizačné jednotky platia iba vtedy, ak montáž a servis vykonáva iba certifikovaná firma.

Vyššie spomenutú preventívnu prehliadku je potrebné vykonávať prostredníctvom certifikovanej firmy minimálne 1-krát ročne, pri celoročnej prevádzke aj 2- krát ročne. Okrem toho by mal užívateľ sledovať, či sa nezmení hlučnosť alebo funkčnosť jednotky a v prípade identifikácie takýchto zmien okamžite volať servisného technika. Jedinou servisnou činnosťou, ktorú by si mal užívateľ vykonávať sám, je kontrola a čistenie filtrov.

Desiatky firiem si pochvaľujú sviežosť.

Porozprávajme sa

Detaily sú dôležité. Sviežosť je blízko.

    Duklianska 1250/38, 052 01 Spišská Nová Ves