Certifikáty

Prestížne oprávnenia a osvedčenia spoločnosti SOLID Corp s.r.o 

ATREA - Servisné poverenie 2016 - S482a

Oprávnenie na výkon inštalácií a opráv na zariadeniach ATREA. Neprenosné. Platnosť vyžaduje pravidelné školenia a nekompromisné preskúšanie vedomostí a zručností.

Certifikát CO CHKT - firma - 2019-2020

Spôsobilosť nakladať s fluorovanými skleníkovými plynmi. Profesný certifikát najvyššej úrovne EU noriem: Kategória 1. Každoročná kontrola certifikačným úradom. 

HILTI Slovakia - osvedčenie do 2021

Osvedčenie na realizáciu návrhov a aplikáciu systémov pasívnej požiarnej ochrany Hilti. Vyžaduje preskúšanie znalostí minimálne 2x ročne a kontroly pri realizáciách stavieb. 

Oprávnenie IMOS PK - technik firmy - 2018-2020

Oprávnenie kontrolný technik pre požiarne uzávery v celej EU. Opravňuje vykonať montáže, kontroly a opravy požiarnych výrobkov firmy IMOS. 

Osvedčenie CO CHKT - technik firmy - 2017-2022

Osvedčenie pre technika firmy. Osvedčenie najvyššej úrovne EU noriem. Vyžaduje nepretžité vzdelávanie a pravidelné preskúšanie odborných zručností. 

Osvedčenie - technika SCHAKO

Oprávnenie vykonávať činnosti kontrolného technika, montáže a opravy pre požiarne uzávery od firmy SCHAKO. Pravidelné školenia a testy, minimálne 1x ročne.