Chladenie a vykurovanie klimatizáciou v dome a byte

 

Klimatizácia je zriadenie prinášajúce do domu alebo bytu teplotnú pohodu, čistý vzduch a komfort. Klimatizácie sa stali štandardom moderného bývania. Okrem zvyšovania pohodlia sa starajú aj o zdravé vnútorné prostredie. Udržiavaním optimálnej teploty a vlhkosti sa plesne nerozmnožujú a nečistoty sú zo vzduchu odfiltrované. Klimatizácie sú vo všeobecnosti vnímané ako zariadenia slúžiace na chladenie vzduchu. V skutočnosti môžu slúžiť aj na vykurovanie.

Ako funguje klimatizácia? Princíp klimatizácie.

Klimatizačné jednotky pri ochladzovaní vzduchu fungujú podobne ako chladničky. Za pomoci ventilátora sa vzduch odsávaný z miestnosti ochladzuje vo výparníku a vracia sa späť do miestnosti. Pracovná látka odoberá teplo zo vzduchu a mení svoje kvapalné skupenstvo na plynné. Proces prebieha vo vnútornej časti zariadenia klimatizačnej jednotky. Ohriata pracovná látka putuje z výparníka do kompresora vo vonkajšej jednotke a pod tlakom opäť premieňa skupenstvo na kvapalné s odovzdaním tepla vonkajšiemu prostrediu. Transport pracovnej látky zabezpečuje kompresor.

Výber klimatizácie. Základné pravidlá výberu klimatizácie.

Najvhodnejším riešením pre byty a malé domy sú nástenné klimatizácie. Výhodou je nízka obstarávacia cena, jednoduchá inštaláciu a obsluha. Pre väčší byt alebo dom sú praktické kazetové klimatizácie. Montáž je realizovaná priamo pod strop a jedna vonkajšia jednotka môže obsluhovať súčasne aj niekoľko miestností. V súčasnosti je široký výber rôznych typov a prevedení. Klimatizačné jednotky majú moderný dizajn a slúžia zároveň ako štýlový doplnok v interiéri bytu alebo domu.
Pri špičkových technológiách sa kladie dôraz na úsporu energií, maximalizáciu výkonu a zdravé prostredie. Medzi najväčšie výhody patria jednoduchá inštalácia a bezproblémová údržba.

Nástenná klimatizácia pre byty a malé domy na chladenie a vykurovanie

Reverzibilné klimatizačné jednotky

Pri reverzibilných klimatizáciách je možnosť proces chladenia obrátiť. Reverzibilné klimatizácie majú možnosť prepnutia z funkcie ochladzovania na funkciu ohrievania. Dôjde k opačnému procesu ohrievania vnútorného vzduchu teplom získaného z vonkajšieho prostredia. Princíp spočíva v tepelnom čerpadle vzduch – vzduch, využívajúce vstupnú energiu na presun tepla z jedného priestoru do druhého. V ponuke sú klimatizácie split alebo multisplitové klimatizácie.

Klimatizácia systému split

Systémy split sú v súčasnosti najčastejšie používaným riešením chladenia bytov a domov. Splitové klimatizácie zaberajú málo miesta, inštalácia je jednoduchá a pomerne rýchla, možné je ich montovať aj dodatočne a zvyčajne si nevyžadujú veľké stavebné zásahy. Systém klimatizácie split je vhodný na chladenie jednej miestnosti. Tvorí ju jedna alebo viac vnútorných jednotiek a jedna vonkajšia jednotka. Vnútorná jednotka klimatizácie sa umiestňuje viditeľne na stenu, pod parapetnú dosku alebo pod strop. Každá miestnosť v dome alebo byte má mať jednu jednotku. V každej miestnosti môže byť nastavená iná teplota. Vonkajšia kondenzačná jednotka sa inštaluje na vonkajšiu časť domu, napr. na strechu, zem alebo na fasádu. Podľa požiadaviek vnútorných jednotiek poskytuje vonkajšia jednotka klimatizácie každej jednotlivej vnútornej jednotke potrebné množstvo chladiva.

Využitie klimatizácie split

Zariadenia sú použiteľné aj ako tepelné čerpadlá. Okrem chladenia sa nimi dá aj kúriť. Pracujú na princípe termostatu. Splitovou klimatizačnou jednotkou možno riešiť ohrievanie aj ochladzovanie priestorov. Splitová klimatizácia má jednoduchú a rýchlu montáž a možnosť demontáže, v prípade preloženia na iné miesto. Vysoká hlučnosť podľa nastaveného stupňa výkonu vnútornej jednotky je veľkou nevýhodou. Nutnosťou je občas vyvetrať miestnosť z dôvodu používania už použitého vzduchu splitovou klimatizáciou.

Klimatizácia systému multisplit

Využíva sa pri požiadavke mať klimatizáciu vo všetkých miestnostiach domu alebo bytu. Princíp fungovania je ten istý, ako u split klimatizácií. Rozdiel je len v počte vnútorných jednotiek a v chladivom výkone zariadení.

Ventilátorovo-konvektorový systém fan coil

Využitie má vo viacizbovom dome alebo byte, kde sa vyžaduje väčší počet vnútorných jednotiek. Systém fan coil najprv ochladí vodu a až potom vzduch. Výhodou systému je jeho využitie aj na vykurovanie, pretože pri objednávaní sa dá objednať spolu už aj s tepelným čerpadlom. Nevýhodou systému je nutnosť naprojektovania odborným projektantom kvôli výpočtom tepelnej záťaže všetkých miestností a určenia optimálneho výkonu vnútorných jednotiek.

Centrálny chladiaci systém

Väčší typ systému určený na chladenie väčších domov. Je náročný na inštaláciu a údržbu. Centrálny chladiaci systém je najdrahším riešením klimatizácie.

Vykurovanie domu alebo bytu do teploty -25°C

Vykurovanie klimatizáciou

Vykurovanie klimatizáciou je výhodné počas obdobia, keď vonkajšia teplota je tesne nad nulou. Klimatizácia ohrieva vzduch za oveľa nižšie náklady ako pri vykurovaní elektrinou alebo plynom. Umožňuje podstatne šetriť na vykurovaní. Výkonnejšie typy klimatizácií s invertorom dokážu vykúriť miestnosti, aj keď nastane stav a vonkajšia teplota klesne hlboko pod bod mrazu. Najvýkonnejšie typy sa môžu použiť na vykurovanie aj pri teplotách –15 °C až –25 °C. Veľkou výhodou vykurovania klimatizáciou je veľká rýchlosť vykúrenia miestnosti. Dokáže vzduch zohriať takmer okamžite. Miestnosť dokáže ohriať približne do 20 minút. Je to neporovnateľné so žiadnymi inými druhmi.

Princíp kúrenia klimatizáciou

Princíp spočíva na odoberaní tepla z vonkajšieho vzduchu a jeho následného využitia na ohrev vzduchu v miestnosti. Klimatizácia v režime kúrenia pracuje na princípe tepelného čerpadla vzduch – vzduch. Klimatizačná jednotka si dokáže vziať z vonkajšieho vzduchu približne dve tretiny tepla. Vonkajšia jednotka odoberá energiu vzduchu z okolia a prácou kompresora získava dodatočné teplo. Energia je prenášaná do vnútornej jednotky a teplo následne fúka priamo do miestnosti. Klimatizácia vyfukuje teplý vzduch a smer prúdenia vzduchu sa jednoducho reguluje podľa požiadavky.

Finančná náročnosť kúrenia klimatizáciou

Komfortnejšie zariadenie klimatizácie s funkciou chladenia aj kúrenia je len o 15 % drahšie ako štandardný model. Ponúka pritom konštantnú teplotu počas celého roka, nezávisle na vonkajších podmienkach. Prevádzka klimatizácie je energeticky nenáročná oproti iným zdrojom tepla. Spotreba energie je minimálna. Je to úsporný, praktický a nenáročný zdroj tepla.

SolidCorp ponúka odborné poradenstvo, zabezpečuje profesionálnu montáž rôznych typov klimatizácií a garantuje záručný aj pozáručný servis. Ak potrebujete poradiť pri výbere vhodnej klimatizácie, neváhajte a kontaktujte nás.