Optimalizovanie teplôt v halách a skladových priestoroch

Haly a skladové priestory predstavujú dennodenne pre zamestnancov pracovné prostredie. Ľudia v nich trávia priemerne 8 a viac hodín a je dôležité, kvôli produktivite zamestnancov, aby podmienky v halách a skladoch vytvárali vhodné prostredie pre požadovaný výkon práce. Rozdielne teploty vo veľkých priestoroch si žiadajú chladenie aj vykurovanie. Správna vzduchotechnika nainštalovaná v halách a skladoch zabezpečí optimalizovanie teploty na potrebnú úroveň a vytvorí vhodné teplotné podmienky.

Ideálna teplota

Prevádzkovatelia hál a skladov sú povinní zabezpečovať kvalitu vnútorného ovzdušia priestoru podľa určených stanovených štandardov. Stanovené je určité rozmedzie hodnôt a teplota môže kolísať v danom rozpätí. Ideálne teplotné rozmedzie sa líši podľa zamerania priestoru. Iná teplota má byť v hale, iná na chodbe a na schodisku, iná teplota je stanovená pre toalety.

Tepelný diskomfort

Vyššia teplota vnútorného prostredia, prekračujúca stanovené limity, môže spôsobiť zamestnancom diskomfort. Niektorí jedinci sa viac potia, citlivým búši srdce, niekto má závraty alebo iné zdravotné problémy. Prekročenie prípustných teplôt môže spôsobiť prehriatie organizmu. Vnútorné ovzdušie musí byť bezpečné a musí zaisťovať vhodnú klímu na vykonávanie prace. Optimálne podmienky určuje správna teplota, vlhkosť vzduchu, rýchlosť prúdenia vzduchu a iné mikroklimatické podmienky.

Legislatíva

Legislatíva na ochranu zdravia pri práci určuje limity teplôt stanovené pre rôzne triedy vykonávanej práce. Určujú sa podľa energetického výdaja človeka pri práci. Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. hovorí o podrobnostiach ochrany zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci. Diferencuje dva druhy teploty. Odporúčanú a prípustnú teplotu. Základnou povinnosťou prevádzkovateľa haly alebo skladu je dodržiavať dané limity teplôt a ich optimalizovanie.

Vzduchová technika pre optimalizovanie teplôt v halách a skladových priestoroch

Výber vzduchotechniky

Systém vzduchotechniky sa navrhuje podľa technologických zariadení nachádzajúcich sa v priestoroch, ohľad sa berie na osoby pracujúce v hale alebo sklade a na škodliviny vyprodukované technologickými zariadeniami. Pri navrhovaní vzduchotechniky na optimalizovanie teplôt je dôležité zameranie a druh prevádzky. Určujúcimi parametrami sú teplota priestoru, prísun čerstvého vzduchu pre zamestnanca, fyzický výkon zamestnanca, tepelná produkcia organizmu, oblečenie a pod.

Klimatizácia

Riešením pre klimatizovanie veľkých budov, ako sú sklady a haly, je systém centrálnej klimatizácie. Centrálny systém je ekonomickejší oproti prevádzke systému viacerých samostatných nezávislých jednotiek. Montáž je jednoduchá a finančne nenáročná. Výhodou je presná regulácia výkonu. Úplnú kontrolu vnútornej klímy zabezpečuje systém centrálnej klimatizácie prostredníctvom celkového riadenia klímy. Princíp spočíva v ovládaní jednotlivých zón, nástrojov monitorovania a riadení spotreby energie.

Vykurovanie hál a skladov

Sklady a haly sú energeticky náročné objekty. Nachádza sa v nich veľký objem vzduchu. Ideálnym riešením pre vykurovanie tak veľkých priestorov sú infražiariče. Na výber sú plynové infražiariče alebo elektrické infražiariče. Infražiariče riešia lokálne vykurovanie. Výhodou infra vykurovania je presné nastavenie teploty a minimálne náklady na spotrebu energie pre udržiavanie nastavenej teploty.

Radi vám pomôžeme s výberom vzduchotechniky. Máme dlhoročné skúsenosti a najlepšie technologické zariadenia. Kontaktujte nás.