Zvlhčovač, odvlhčovač, čističky vzduchu, ionizátory…

Vzduch je základ nášho života. Každý deň sa človek 20 000-krát nadýchne a vydýchne. Spotrebuje tak 12 000 litrov vzduchu. Úroveň kvality vzduchu vplýva na telesnú a duševnú pohodu a produktivitu človeka. Veľmi dôležitá je správna vlhkosť vzduchu pre udržanie optimálnej klímy v miestnosti. V byte a kancelárii sa odporúča relatívna vlhkosť 40 – 60 %. Suchý vzduch v miestnosti, vytvorený vplyvom ústredného kúrenia, dokonalej tepelnej izolácie a veľkého množstva elektrických prístrojov generujúcich teplo a víriacich prach, spôsobuje dráždenie dýchacích ciest a suchý kašeľ, škriabanie v krku, popraskané pery, vyschnutú a dehydrovanú pokožku, podráždenie nosových slizníc a očí atď. Suchý alebo príliš vlhký vzduch v miestnosti negatívne pôsobí na organizmus človeka. Na úpravu vzduchu v miestnosti sa používajú čističky vzduchu, zvlhčovač, odvlhčovač, ionizátor, ozónovač a pod.

Zvlhčovač vzduchu

Je elektrické zariadenie zvyšujúce vlhkosť vzduchu v miestnosti. Zvlhčovač premieňa vodu na vodnú paru a potom ju rozptyľuje do vzduchu. Zvýši sa tak vlhkosť vzduchu a udrží sa optimálna hladina vlhkosti vo vzduchu, čo vylepší jeho kvalitu v interiéri. Zvlhčovače vzduchu sú ľahkým a cenovo dostupným riešením vytvorenia a udržiavania ideálnej vlhkosti v miestnosti. Jednotlivé typy zvlhčovačov sa líšia spôsobom výroby pary.

Parný zvlhčovač

Vytvára paru vykurovacím telieskom. Výhodou parného zvlhčovača je premiešanie teplej pary s chladnejším vzduchom v miestnosti. Ohrevom sa ničia aj baktérie prítomné vo vode. Tento princíp zvlhčovania je veľmi efektívny. Parný zvlhčovač je ideálny do oblastí s mäkkou vodou. Pri tvrdej vode je riešením prístroja s vybaveným zmäkčovacím zariadením. Nevýhodou je vyššia spotreba elektriny kvôli vykurovaciemu teliesku a vychádzajúca horúca para z prístroja.

Ultrazvukový zvlhčovač

Rozprašuje vodu na mikroskopické kvapky a vytvára „umelú hmlu“ ultrazvukovou vibračnou membránou. Výhodou ultrazvukového zvlhčovača je nízka spotreba elektriny a schopnosť dosiahnutia najvyššieho výkonu medzi zvlhčovačmi. Nevýhodou je, v prípade ak prístroj nemá vybavenie ohrevu vody alebo antibakteriálne zariadenie, nutnosť pravidelnej výmeny vody, z dôvodu prípadného rozprašovania baktérií do ovzdušia.

Zvlhčovač so studeným odparovaním

Voda sa rozlieva po špeciálnom povrchu a ventilátor ju z neho odparuje do vzduchu. Výhodou je schopnosť čiastočne čistiť vzduch od väčších prachových čiastočiek a niektorých peľov. Pri zvlhčovaní zvlhčovačom so studeným odparovaním dochádza k najprirodzenejšiemu princípu zvlhčovania vzduchu a predchádza prevlhčeniu miestnosti. Môže byť používaný aj ako osviežovač vzduchu vďaka studenému odparovaniu. Môže dochádzať k množeniu baktérií v nádrži na vodu a ich úniku do vzduchu, preto je veľmi dôležitá údržba, čistenie a vylievanie starej vody. Vhodné sú modely vybavené antibakteriálnym zariadením.

Dôležité parametre pri výbere zvlhčovača

Výkon zvlhčovača – výkon udáva, koľko pary je zvlhčovač maximálne schopný vytvoriť. Čím je vyšší výkon, tým je zvlhčovač výkonnejší. Hlučnosť – slabý šumivý zvuk vydávajú ultrazvukové zvlhčovače, takmer nepočuteľné sú zvlhčovače na princípe teplej pary a zvlhčovače na princípe studenej pary sú rovnako hlučné ako ultrazvukové zvlhčovače. Objem nádržky na vodu – podľa veľkosti nádržky na vodu sa mení potreba dolievania vody. Väčšie nádržky potrebujú menej dolievania vody.

Zvlčovač a odvhlčovač

Odvlhčovanie

Problém tvorby plesní a hniloby v interiéri spôsobuje príliš vlhký vzduch. Veľkým zdrojom vlhkosti v domácnostiach je kúpeľňa alebo miestnosť na sušenie bielizne, odkiaľ sa vlhkosť šíri do celého obytného priestoru. Problém s vlhkosťou vyrieši odvlhčovač vzduchu. Odvlhčovač vzduchu  odstráni vlhkosť zo vzduchu, kondenzáciu na oknách, stenách a podlahách. Odvlhčovač eliminuje plesne a nežiaduce zápachy. Odvlhčovač vzduchu je vhodné použiť všade, kde je problém s nadmernou vlhkosťou.

Princíp odvlhčovača

Princíp fungovania odvlhčovača spočíva vo ventilátore privádzajúcom vzduch na chladný povrch výmenníka, kde sa skondenzuje vlhkosť a ďalej odteká do zbernej nádoby. V ďalšom horúcom výmenníku sa studený a odvlhčený vzduch dohreje na teplotu trochu vyššiu, ako je v priestore. Obsah vlhkosť vo vzduchu v uzavretej miestnosti je kontinuálne znižovaná princípom kondenzácie. Teplo uvoľnené odvlhčovacím procesom je vrátené späť do miestnosti. Pri odvlhčovaní je dôležité dôkladne uzavrieť odvlhčované priestory kvôli možnosti dochádzania k neustálemu odvlhčovaniu vonkajšieho vzduchu. Predstavovalo by to zbytočný, neúčinný a neekonomický proces odvlhčovania.

Čističky vzduchu

Sú elektronické zariadenia. Princípom ich fungovania je niekoľkonásobná filtrácia vzduchu zvyšujúca tak kvalitu vzduchu. Vysoko účinne eliminujú rôzne nečistoty a pachy nachádzajúce sa vo vzduchu. Modernou technológiu čističky vzduchu je zariadenie zložené z  niekoľkých špeciálnych filtrov radených za sebou a špeciálnou ionizačnou jednotkou obohacujúcou vzduch o záporné ióny. Výhodou čističiek vzduchu je neutralizácia nečistôt obsiahnutých vo vzduchu a príjemné osvieženie vzduchu.

Typy čističiek

Niektoré čističky pracujú na princípe vodných filtrov zachytávajúcich nečistoty do nádržiek s vodou. Účinnosť je do 70% a voda v nádržkách sa musí často meniť.

Ďalšie čističky využívajú kombináciu aktívneho uhlíkového filtru a HEPA filtru. Výhodou je zadržiavanie prachových a peľových častíc. Účinnosť je až 99,9 %.

Ďalší typ čističiek vzduchu využíva fotokatalytický princíp v kombinácii so špeciálnou ultrafialovou lampou. Čistenie vzduchu prebieha v katalyzátore a vplyvom ultrafialového žiarenia vyžarovaného ultrafialovou lampou. Čističky efektívne ničia toxické látky, vírusy a baktérie nachádzajúce sa vo vzduchu.

Zvlhčovač vzduchu do domácnosti pre lepšie dýchanie a zdravšiu domácnosť

Ionizátory

Čističky s generátorom negatívnych iónov generujúcich záporné ióny na kladné ióny nečistôt sa nazývajú ionizátory. Ich činnosťou dochádza k sedimentácii prašných častíc z ovzdušia. Častice sú zachytávané na najbližších plochách. Ionizátory výrazne znižujú vo vnútornom ovzduší koncentrácie respirabilného prachu. Najväčšou výhodou ionizátorov je bezhlučná prevádzka, osvieženie a vyčistenie vzduchu produkciou malých záporných iónov.

Ozónovače

Generátor ozónu je ďalším krokom na ceste ku zdravému spôsobu života. Zariadenie pre ozónovanie vytvára príjemné životné podmienky a vylepšuje životný priestor okolia. Generátor ozónu je zariadenie s najmodernejšou technológiou, účinky oceňujú najmä rodiny s malými deťmi, kvôli prevencii pred mnohými chorobami. Viacúčelové zariadenie pomáha zlepšovať kvalitu vzduchu v dome a pripraviť ozonizovanú vodu vhodnú na oplach potravín s účelom odstrániť nebezpečné vírusy a baktérie, pesticídy, konzervanty, chemické hnojivá, zbytky hormónov a iných nebezpečných látok.

Výhody ozónovača

Najväčšími výhodami ozónovačov je likvidácia vírusov, baktérií, a plesní v miestnostiach. Ozónovače odstraňujú všetky pachy nachádzajúce sa v miestnosti. Dezinfikujú vzduch a odstraňujú z neho nežiaduce škodliviny. Ozónovač môže pomocou hadičky a generátoru ozónu nasýtiť ozónom určité množstvo vody. Ozonizovanú vodu je možné použiť ako dezinfekčný prostriedok, zálievku kvetín, oplach potravín a iných predmetov používaných napr. na varenie.

Odborníci v SolidCorpe vám radi navrhnú riešenie v oblasti zvlhčovania a odvlhčovania vzduchu. Pomôžeme vám s dodávkou, montážou a servisom všetkých zariadení. V ponuke máme široký výber čističiek vzduchu, zvlhčovačov, odvlhčovačov a ionizátorov. Disponujeme zariadeniami na ozónovanie (dezinfekcia) priestorov, vzduchotechnických potrubí, potravín, vody, šatstva a predmetov. Kontaktujte nás.