Nemocnice, laboratóriá a klimatizácia v čistých priestoroch

Klimatizácia v nemocniciach, laboratóriách a tzv. čistých priestoroch je z viacerých prevádzkových dôvodov neodmysliteľnou súčasťou podieľajúcou sa na správnom fungovaní pracovísk. Technologické zariadenia a mnoho hodinový výkon personálu si žiada kvalitné vzduchotechnické a klimatizačné technológie zaisťujúce požadovanú pracovnú klímu na uzavretom pracovisku.

Klimatizované pracovisko

Správne klimatizované zdravotnícke pracovisko s ustálenou prevádzkovou teplotou vykazuje nižšiu spotrebu elektrických energií, predlžuje životnosť investične drahých technológií kaziacich sa prehrievaním, pacienti a odborný personál nie je pri rôznych zložitých zdravotných výkonoch zaťažovaný vysokými teplotami. Systémové riešenie klimatizácie v hygienických priestoroch ponúka komfort a zároveň chráni pred infekciami a krížovou kontamináciou. Toto všetko dokážeme zaistiť vďaka systémom pre efektívnu reguláciu tlaku v miestnosti a zabezpečiť zníženie nákladov na energie a dodržovanie zákonom stanovených predpisov.

Špecializované pracoviská

Rôzne špecializované pracoviská vyžadujú konkrétne stanovené teploty kvôli neustálej prevádzke – napr. RTG, mamograf, sono, ultrazvuk…  Konkrétny typ klimatizácie je nevyhnutný pre sterilné pracoviská s UV filtráciou a špecializované traumatologické pracoviská, jednotky JIS a ARO s HEPA a ULPA filtráciou. V nemocniciach sa kombinuje veľa rôznych oblastí vyžadujúcich zvláštne špecifické požiadavky. Sú to rôzne hygienické priestory spĺňajúce prísne podmienky – laboratóriá, operačné sály, karantény, izby pacientov a nemocničné lekárne. Iba správnou vzduchotechnikou vieme zabezpečiť optimálne požadované podmienky.

Čistý priestor

Čistý priestor charakterizujeme ako priestor s riadenou a kontrolovanou koncentráciou častíc vznášajúcich sa vo vzduchu. Konštruovaný je s cieľom minimalizovať prienik, uvoľnenie a uchovanie častíc vo vnútri priestoru. V čistom priestore je riadená a regulovaná aj teplota, vlhkosť a tlak. Základom pre čistý priestor je vytvorenie bezprašného prostredia s najvyššími hygienickými požiadavkami. Tvoria ho prvky hermeticky odizolované od vonkajšieho prostredia.

Laboratóriá a klimatizácia v čistých priestoroch

Vzduchotechnika v čistom priestore

V priestore je koncentrácia častíc regulovaná podľa stanovených parametrov pre špecifikovanú triedu čistoty častíc v priestore. Čistota a regulácia hygienického prostredia je zabezpečená výkonnou klimatizačnou jednotkou poskytujúcou na vstupe aj výstupe kvalitnú filtráciu – nasávanie vzduchu a výstup čistého vzduchu do priestoru.

Podmienky v čistých priestoroch

Čisté priestory kladú požiadavky na kvalitu technológií podľa parametrov okolitého prostredia. Čisté priestory si vyžadujú okrem ohradzujúcich konštrukcií aj celý komplex systémov filtrácie a vzduchotechniky, osvetlenie, automatiku, dispečing a rôzne technologické zariadenia. Pri úprave čistých priestorov sa môžu používať iba materiály a zariadenia vyhovujúce požiadavkám hygienických predpisov. Všetky použité konštrukčné elementy v čistých priestoroch zabezpečujú možnosť ľahkého čistenia a dezinfekciu všetkých povrchov.

Správny výber filtra

Pri výbere správnej klimatizácie sa treba zameriavať aj na jednotlivú výbavu klimatizačnej jednotky. Najdôležitejším komponentom je filter.
Filter je zabudovaný v každej klimatizačnej jednotke. Jeho úlohou je zachytávať prachové a iné časticezabraňovať ďalšiemu šíreniu v priestore. Účinnosť filtra závisí od množstva zachytených častíc a od objemu vzduchu v m3 prechádzajúceho cez vnútornú jednotku. Pri filtroch je veľmi dôležitý aj ich spôsob čistenia a výmena. Pre hygienické a čisté priestory vyžadujúce ultra čistý vzduch a kvôli ochrane pred kontamináciou sa používajú najmä efektívne HEPA a ULPA filtre.

HEPA filter

HEPA ( high efficiency particulate air – vysoko účinný filter vzduchových častíc) filter zachytávajúci minimálne 99,97 % častíc s priemerom 0,3 mikrónov.
HEPA filter je vytvorený na zachytávanie mikroskopických látok, prachových roztočov a iných vzdušných nebezpečných častíc spôsobujúcich zdravotné problémy. Používa sa najmä v klimatizáciách náročných z hľadiska čistoty. Komponovaný je v klimatizačnej jednotke ako posledný ( výstupný ) filter.

ULPA filter

ULPA ( ultra-low particulate air – ultra nízky penetračný vzduchový filter ) filter je ešte účinnejším filtrom ako HEPA filter. Odstraňuje až 99,99 % častíc s priemerom 0,12 mikrónov. Pomalou filtráciou sa dosahuje vysokokvalitná filtrácia neprekračujúca 0,025 mikrometrov za sekundu poskytujúca dostatok času na prestup vzduchu filtračným systémom. ULPA filtrácia je najviac používaná na čistenie bezprašných miestnosti a priestorov vyžadujúcich absolútnu čistotu a bezprašnosť. ULPA filter je podľa nás najdokonalejším filtrom na filtrovanie vzduchu.

Odborníci v SolidCorpe radi poradia a pomôžu aj s náročnejším typom vzduchotechniky. Kontaktujte nás.