Diskomfort vo wellness a krytých bazénoch

Ľudia milujú bazény a wellness spa. Vyhľadávajú ich kvôli relaxu, oddychu a regenerácii. Vnútorné bazény a wellness spa si vyžadujú špeciálnu starostlivosť a údržbu. Musíme sa o nich starať, lebo priestory budú špinavé, zanesené nečistotami, stanú sa škodlivými pre naše zdravie a vyhľadávaný komfort sa zmení na diskomfort. Správnym rozhodnutím je jednoznačne odvlhčovač redukujúci vysokú vlhkosť a kvalitná vzduchotechnika zabezpečujúca dokonalé vetranie.

Čo spôsobuje vlhkosť?

Priestory bazénov a wellness spa potrebujú dostatočný odvod vlhkosti. Nutnosťou je vyhnúť sa zvýšenej relatívnej vlhkosti v priestore. Pretrvávanie vysokej hladiny vlhkosti vedie ku hnilobe dreva, kovy korodujú, poškodzuje sa farba stien atď. Vodné pary sa kondenzujú na povrchu presklených stien a okien a na povrchu stien konštrukcie budovy. Kondenzované pary vážne poškodzujú stavebné povrchy, kvapky stekajú po konštrukciách a sklách. Dochádza ku výskytu a tvorbe rôznych druhov plesní (napr. Cladosporium, Penicillium, Aspergillus versicolor). Nadmerná vlhkosť spôsobuje ťažkosti s kvalitou ovzdušia, vznikajú spomínané plesne, rôzne škvrny na povrchoch a celý rad baktérií vyhovujúcim vlhké prostredie. Vzniknuté procesy sprevádza nepríjemný zápach a dokonca môžu spôsobovať respiračné problémy vedúce k ochoreniam ako je astma a alergia. Odvlhčovače riešia problémy s vlhkosťou a predchádzajú im.

Vetranie a odvlhčovanie

Spomínané problémy vyriešia vetracie jednotky určené na odvetrávanie priestorov. Potrebné je celý priestor dokonale a rovnomerne prevetrávať a nedôjde ku kondenzácii. Dôležité je ku preskleným stenám a oknám zabezpečiť prívod suchého vzduchu s nízkou relatívnou vlhkosťou. Prívod vzduchu musí mať dostatočnú rýchlosť a dosah prúdu na celú plochu presklených priestorov.

Kvalitná vzduchotechnika

Priestor bazénov sa musí udržiavať správnou vzduchotechnikou trvalo v podtlaku (min. 5 %), kvôli vylúčeniu možného rizika preniknutia pary do okolitých priestorov. Rozvody potrubia vzduchotechniky v bazénovej miestnosti musia byť výhradne z materiálu odolného voči korózii. Najčastejšie sa používajú vysoko odolné nerezové potrubia a tzv. sendvičové potrubia (steny tvorí hliník / polyuretánová pena / hliník). Rozvody vzduchu mimo haly sa najčastejšie používajú klasické pozinkované z ocele a pri menších systémoch sa osvedčilo plastové potrubie. Podlahové rozvody musia zabezpečovať dokonalú vodotesnosť a vyspádovanie kvôli zbieraniu vzniknutého kondenzátu. Zatekaniu vody z podlahy musí byť úplne zamedzené. Posledným krokom je vytvoriť priestor pre čistenie a dokonalú tepelnú izoláciu.

Používanie správnej vzduchotechniky šetrí peniaze a zamedzuje vznik možných bezpečnostných rizík.

Tím odborníkov v SolidCorp rieši všetky problémy naraz. Kontaktujte nás.