Rekuperácia ako nástroj minimalizovania nákladov na bývanie

Moderným trendom pri budovaní nového bývania je zdravé bývanie, s čo najnižšími nákladmi na spotrebu energií. Ceny energií stále rastú a zdroje sú obmedzené. Vedie nás to k hľadaniu nových alternatív. Hľadáme nové obnoviteľné zdroje šetriace energiu a chránime tak prírodné zdroje aj pre budúce generácie. Jedným z riešení je rekuperácia.

Usmernenia legislatívy

Novostavby musia od 1. 1. 2016 spĺňať omnoho náročnejšie požiadavky sústreďujúce sa na budúcu prevádzku stavby. Stavby majú určené, že musia byť postavené v štandarde A1 pre globálny ukazovateľ a spĺňať štandard ultranízkoenergetických budov. Nové energetické kritérium bude musieť byť po roku 2020 sprísnené o ďalších 50%. Povinnosť nadobudla platnosť na základe implementovanej Smernice EP a rady 2010/31/EU (EPBD-II) z roku 2010 do slovenskej legislatívy prostredníctvom zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov v znení zákona 300/2012 Z.z.

Obnoviteľné zdroje energií

Novostavby sa nezaobídu bez obnoviteľných zdrojov energií. Najčastejšie sú to solárne systémy, tepelné čerpadlá, fotovoltaika… Dosiahnuť štandard A1 nariadený legislatívou je veľmi ťažké dosiahnuť bez použitia rekuperácie tepla. Dobre izolovaný dom práve rekuperáciou tepla šetrí veľké množstvo energie. Prirodzeným vetraním vypúšťame väčšinu nahriateho vzduchu von z miestnosti a spotreba energie stúpa.

Rekuperácia

Rekuperácia je proces spätného získavania tepla pri vetraní. Vzduch privádzaný do obytného priestoru rekuperačnou jednotkou preberá teplo z teplého vzduchu odvádzaného z obytného priestoru. Minimalizujú sa tepelné straty, ktoré dokážu ušetriť až 40 % a viac energie aj v zimných mesiacoch.

Európska únia stále zvyšuje požiadavky energetickej hospodárnosti budov a rekuperácia sa stáva nielen doplnkom zdravšieho bývania. Podieľa sa na zvyšovaní energetickej efektivity vášho domova a je neodmysliteľnou súčasťou šetrenia energie.

Rekuperačné jednotky

Rekuperačné systémy majú vo svojej štandardnej výbave automatickú reguláciu prietoku vzduchu, inteligentnú ochranu pred zamŕzaním a automatickú by-pass klapku. Kompaktná, tepelne izolovaná rekuperačná jednotka sa dodáva s dvoma jednoducho vymeniteľnými filtrami – na prívod aj odvod vzduchu. K jednotke je možnosť zapojenia rôznych doplnkov – senzor vlhkostisenzor CO2 a entalpický výmenník, ktorý má za úlohu vo výmenníku odovzdanie tepla a vlhkosti.

Rekuperácia je prospešná kvôli:

  • značnému šetreniu energie,
  • privádza čerstvý vzduch 24 hodín denne/7 dní v týždni,
  • vytvára príjemné a zdravé vnútorné prostredie,
  • má jednoduchú montáž a minimálne servisné zásahy,
  • jej prevádzka je extrémne tichá,
  • má senzory CO2 zabezpečujúce komfort v každej situácii. Senzory spustia intenzívne vetranie miestnosti, ak je v miestnosti viac ľudí, ako obyčajne,
  • a pod.

Smart domácnosť, ovládanie klimatizácie pomocou tabletu

Odborníci tímu SolidCorp vedia presne, čo je in. Kontaktujte nás.