Presná klimatizácia v dátových centrách a serverovniach

Presná klimatizácia zabezpečuje spoľahlivé chladenie v dátových centrách a serverovniach. Orientuje sa podľa požiadaviek kladených informačnými a telekomunikačnými technológiami. Miestnosti s dátovými centrami a rôzne telekomunikačné ústredne, musia spĺňať presné parametre. Najhlavnejšie sú presne stanovená a kontrolovaná teplota, relatívna vlhkosť, prúdenie a prísun vzduchu.

Nonstop prevádzka

Serverovne a miestnosti s dátovými centrami idú nonstop 24 hodín denne, každý deň v roku, bez akejkoľvek prestávky. Na plochách sa sústreďuje vysoký výpočtový výkon, hoci plocha sa čo najviac minimalizuje a dochádza ku vzniku veľkého tepla. Presná klimatizácia musí zabezpečiť spoľahlivé fungovanie a predchádzanie poruchovosti a nehôd.

Úloha klimatizačnej jednotky

Klimatizačná jednotka odoberie teplo z priestoru a transportuje ho do exteriéru. Žiada si to veľké množstvo elektrickej energie. Na to sú určené a vytvorené presné klimatizačné jednotky, šité na mieru. Vychádzajú zo špecifických potrieb konkrétneho dátového centra a serverovne. Klimatizácia sa nastaví dokonale presne a spoľahlivo podľa parametrov konkrétneho technologického zariadenia.

Znižovanie teploty a odvlhčovanie

Presná klimatizačná jednotka využíva viac ako 95 % energie spotrebovanej kvôli generovaniu citeľnej časti chladiaceho výkonu. Úlohou citeľnej časti chladenia je znižovanie teploty vzduchu. Druhá časť chladiaceho výkonu sa nazýva latentná a jej úlohou je odvlhčovanie vzduchu, pri ktorom dochádza ku kondenzácii vody vo výmenníku.

Presná klimatizačná jednotka / komfortná klimatizácia

Porovnanie chladiaceho výkonu v presnej klimatizačnej jednotke a v komfortnej klimatizácii poukazuje na fakt, že pri rovnakom chladiacom výkone prebieha v presnej klimatizačnej jednotke až trojnásobná cirkulácia a filtrácia vzduchu oproti klasickej komfortnej klimatizačnej jednotke. Dochádza tak k dokonalému odvádzaniu tepla zo všetkých častí dátového centra a predchádza sa vzniku teplých miest, kde sa hromadí vyššia teplota.

Odchýlky

Spoľahlivú a bezporuchovú prevádzku informačných a komunikačných technológií zabezpečuje správny rozsah teploty a relatívnej vlhkosti vzduchu. U komfortných klimatizačných jednotiek dochádza až ku +/- 3 °C odchýlke požadovanej hodnoty teploty. Presné klimatizačné jednotky majú odchýlku len +/- 1°C a zabezpečujú tak presnú reguláciu teploty v priestore.

Úroveň vlhkosti

Presná klimatizácia kontroluje úroveň relatívnej vlhkosti v danom priestore a podieľa sa na jej presnom meraní (tolerancia +/- 5 % r. v.). Priveľa vlhkosti vo vzduchu spôsobuje kondenzáciu vody na zariadeniach a dochádza ku korózii. Veľmi nízka vlhkosť môže spôsobiť elektrostatický výboj a následne zapríčiniť stratu dát alebo poškodiť samotný hardvér.

Presná klimatizácia v dátových centrách a serverovniach

Riešite nový chladiaci systém vo svojom dátovom centre? My v SolidCorpe máme skúsenosti, praktické rady, najlepšie produkty a zariadenia a ponúkame najlepšie služby klimatizačných systémov. Výberom správnej klimatizačnej jednotky v dátovom centre môžete znížiť spotrebu elektrickej energie až o 40 %. Kontaktujte nás.