Tepelné čerpadlá – štátny príspevok „Zelená domácnostiam“

Štátny príspevok projektu „Zelená domácnostiam“ ponúka možnosť získať štátnu dotáciu na tepelné čerpadlá, slnečné kolektory, fotovoltaické panely, kotly na biomasu a ich inštaláciu. Dotácie sú dostupné iba domácnostiam – majiteľom rodinných domov a spoločenstvám vlastníkov bytov a nebytových priestorov pri splnení podmienok určených v projekte. Projekt je schválený na obdobie 2019 – 2023.

Tepelné čerpadlá

Tepelné čerpadlá sú zariadenia využívajúce teplo z vonkajšieho prostredia. Najlepšie využitie majú v systémoch vykurovania. Tepelné čerpadlá vyrábajú teplo ekologickým spôsobom a šetria náklady na vykurovanie. Efektívne využívajú obnoviteľnú energiu a domácnostiam významne znižujú náklady aj na ohrev teplej vody.

Podmienky dotácie

Štátny príspevok na inštaláciu tepelného čerpadla bude schválený iba po splnení určitých požiadaviek. Dotáciu dostane žiadateľ tepelného čerpadla spĺňajúceho všetky stanovené technické podmienky. Pre rodinné domy platí podmienka schválenia štátnej dotácie, že inštalácia tepelného čerpadla nesmie spôsobiť odpojenie domácnosti od systému centralizovaného zásobovania teplom alebo zhoršiť parametre systému centralizovaného zásobovania teplom.

Tepelné čerpadlo

Výber tepelného čerpadla

Správna voľba tepelného čerpadla predstavuje výhodnú investíciu šetriacu 50  až 70 % nákladov za energie. Kvalitné zariadenie tepelného čerpadla zabezpečí energetickú nezávislosť vykurovania. Hlavným ukazovateľom pri výbere čerpadla je správne technické zabezpečenie. Určujúcimi parametrami sú druh vykurovacieho systému, tepelná strata domu a teploty vzduchu prevládajúce v zimnom období v danej oblasti.

„Zelená domácnostiam“

Projekt podporuje inštaláciu piatich druhov zariadení využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach. Domácnosti majú možnosť získať dotáciu len na jedno zariadenie z každého druhu. Rodinné domy môžu žiadať o dotáciu pre viaceré druhy zariadení. Bytové domy sa môžu uchádza o dotáciu iba na slnečné kolektory a kotly na biomasu. Dotácie sú určené na samotné zariadenie a montáž celého systému s kompletnou dodávkou.

Zariadenia

Podporované zariadenia sa delia do dvoch skupín. Prvá skupina zahŕňa malé zariadenia na výrobu elektriny s výkonom do 10 kW. Patria sem fotovoltické panely a veterné turbíny (zatiaľ nie je možné získať podporu na tieto zariadenia). Druhú skupinu tvoria zariadenia vyrábajúce teplo pokrývajúce potrebu energie v domácnosti. Patria sem slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá.

Rekuperácia

Rekuperácia tepla z odpadového vzduchu je realizovaná účinným tepelným výmenníkom s protiprúdom a agregátom tepelného čerpadla. Z vonkajšieho vzduchu sa odoberá teplo pre tepelné čerpadlo a poskytuje tak maximálnu potrebu pokrytia tepla v dome tepelným čerpadlom. Teplo získané tepelným čerpadlom sa použije na vykurovanie alebo na ohrev teplej úžitkovej vody.

Tepelné čerpadlá – štátny príspevok „Zelená domácnostiam“

SolidCorp má certifikáty na montáž a servis tepelných čerpadiel. Radi vám pomôžeme s výberom ideálneho tepelného čerpadla pre váš dom alebo byt. Kontaktujte nás.